Quy định học phí đối với học viên tại FBA

Logo FBA Academy
Không ngừng chinh phục – tiếp nối thành công
QUY ĐỊNH HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

1. Học viên khi đăng ký các khóa học tại FBA Academy cần đóng đủ học phí/lệ phí theo quy định.

2. Học phí không được hoàn trả, không được bảo lưu nếu học viên tự ý bỏ dở khóa học.

3. Trung tâm sẽ hoàn trả học phí đã đóng trong trường hợp bất khả kháng như: quá 03 tháng mà chưa mở được lớp (đối với các khóa học nâng cao).

4. Thời hạn các khóa học được quy định và công khai trên website: http://www.fba.edu.vn.

4.1 Thời hạn các khóa học nâng cao được bắt đầu tính từ buổi khai giảng. Học viên học tập trung theo ngày/giờ quy định.

4.2 Thời hạn các khóa học Tin học cơ bản, tin học văn phòng, tin học thiếu nhi bắt đầu tính từ lúc học viên đóng học phí đăng ký học. Thời lượng 3 buổi/tuần, thời gian học linh hoạt.

4.3 Đối với học viên đăng ký khóa học tại điểm 4.2, trong vòng 02 tháng học viên phải hoàn thành khóa học. Nếu vì lý do cá nhân, học viên không đi học hoặc đi học không đầy đủ thì khóa học tự động kết thúc trong vòng 02 tháng. Học viên không được bảo lưu khóa học cũng như không được hoàn trả học phí.


GIÁM ĐỐC ĐÃ KÝ