Lịch Khai Giảng tại FBA

STT
KHÓA HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
THỜI GIAN
ĐĂNG KÝ
Ca học
Lịch học
1
Thực hành kế toán và kê khai, quyết toán thuế chuyên nghiệp cho DN Thương mại & Dịch vụ.
18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca 1: 7h30 - 9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca 1: 13h30 -  5h30
Ca 2: 15h30 - 7h30
Tối:
Ca 1: 17h30 – 9h30
Ca 2: 19h30 – 1h30

Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng Ký Học Ngay
2

Thực hành kế toán và kê khai, quyết toán thuế chuyên nghiệp cho DN Sản xuất & Nhà hàng.

18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca 1: 7h30 - 9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca 1: 13h30 - 15h30
Ca 2: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca 1: 17h30 – 19h30
Ca 2: 19h30 – 21h30


Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật

Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay

3

Thực hành kế toán và kê khai, quyết toán thuế chuyên nghiệp cho DN Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
DN đang trong giai đoạn đầu tư XDCB

18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca 1: 7h30 - 9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca 1: 13h30 - 15h30
Ca 2: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca 1: 17h30 – 19h30
Ca 2: 19h30 – 21h30

Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc 
 Đăng ký học ngay
4

Quản trị Tài chính - Kế toán – Thuế và Quản trị kinh doanh căn bản cho Chủ DN và người khởi nghiệp.
18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca: 17h30 – 19h30

Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay

5

Khởi sự doanh nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh
18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca 1: 7h30 - 9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca 1: 13h30 - 15h30
Ca 2: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca 1: 17h30 – 19h30

Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay

6

SEO Thực Chiến – TOP 1 GOOGLE Trong 60 ngày
18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca 1: 7h30 - 9h30
Ca 2: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca 1: 13h30 - 15h30
Ca 2: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca 1: 17h30 – 19h30
Ca 2: 19h30 – 21h30


Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhật
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay
7

Đào tạo kế toán và kê khai, quyết toán thuế thuế theo yêu cầu DN.
(Số lượng: < 4 người)
18/12/2017
HS, SV

Sáng:
Ca: 9h30 - 11h30
Chiều:
Ca: 15h30 - 17h30
Tối:
Ca: 17h30 – 19h30

Tuần 3 buổi
Hoặc
Thứ 2-4-6
Hoặc
Thứ 3-5-7
Hoặc
Ca chiều 7
+ 2 ca Chủ nhậi
Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay
8

Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên thực tập tốt nghiệp
18/12/2017
HS, SV

Sáng: 7h30 – 10h00
10h00 – 11h00
Chiều: 13h30 – 15h30
15h30 -17h30
Tối: 17h30 – 19h30
19h30 – 21h30

Tuần 3 buổi

2-4-6

3-5-7

Chiều 7 – 6 ca Chủ nhật

Hotline:
0905.79.4000
Hoặc
Đăng ký học ngay